Láb - Božia muka za obcou

Božia muka je za obcou pri ceste do Zohora. Začiatkom roka 2013 ju opravili z finančných prostriedkov viacerých sponzorov páni František Pír a Karol Rechtorovič. Na zrekonštruovanej Božej muke lábsky farár Augustín Juraj posvätil 29. júna 2013 nový obraz Lurdskej Panny Márie.
Historik P. Hallon o muke pri ceste do Zohoru uviedol, že sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1782. Napísal, že v obci na cintoríne je aj druhá muka, venovaná úcte Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú dal postaviť lábsky farár Ignác Juračka. V skutočnosti však možno išlo o tú istú Božiu muku.
V obecnom periodiku o nej uviedli relevantné historické údaje. Božiu muku s obrazom Nepoškvrnenej Panny Márie dal postaviť v roku 1855 po vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie dekan a lábsky farár Ignác Juračka. Opatril ju aj základinou 20 zlatých, ktorá bola schválená v nasledujúcom roku. Na pomníku bol v latinčine nasledovný nápis: K úcte Bezpoškvrny počatej Panny a Vznešenej Kráľovnej neba túto tabuľu venoval a vysvätil farár lábsky. V tomto znení nápis publikoval aj P. Hallon. Dnes je na muke tabuľka s nápisom NEPOŠKVRNENÉ POČATIE / PANI MÁRIE / ORODUJ ZA NÁS.

Poďakovania, in: Lábske noviny 1/2013, str. 6;
Zachováme zvyky a tradície, in: Lábske noviny 2/2013, str. 1;
Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98

Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)
Láb - lurdská jaskyňa
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)
Láb - kríž (1832) na cintoríne
Láb - kríž (1822) v chotári
Láb - kríž (1810) v obci
Láb - kríž (1743) pri kostole
Kamerové systémy