Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)

Kaplnku sv. Anny dal v roku 1851 postaviť roľník Tomáš Masarovič pri ceste do Rohožníka v lokalite Čistko (Czistko). Postavil ju s pomocou A. Cíferského a J. Palku a na jej údržbu bola zložená základina v sume 50 zlatých. Kaplnku posvätil v roku 1851 vicearchidiakon Matej Jalovecký. V jej interiéri bolo na oltárnom stole súsošie sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu. V roku 1993 niekto ukradol sochu Panny Márie, sochu sv. Anny potom uložili v kostole.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 33

Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy