Kaplnku sv. Anny dal v roku 1851 postaviť roľník Tomáš Masarovič pri ceste do Rohožníka v lokalite Čistko (Czistko). Postavil ju s pomocou A. Cíferského a J. Palku a na jej údržbu bola zložená základina v sume 50 zlatých. Kaplnku posvätil v roku 1851 vicearchidiakon Matej Jalovecký. V jej interiéri bolo na oltárnom stole súsošie sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu. V roku 1993 niekto ukradol sochu Panny Márie, sochu sv. Anny potom uložili v kostole.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 33

Kamerové systémy