Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch

Božia muka v lokalite Hliníky bola postavená na mieste, kde sa ťažila hlina na vymazávanie domov. Je to pri ceste do Rohožníka. Bola postavená potom, keď sa tu stalo nešťastie a zahynuli Gregor Mikulášových a František Václav, ktorých zasypalo v jame. Nad výklenkom v štíte striešky je do omietky neumelo vyrytý letopočet 1889. Zaznamenali ho po poslednej oprave, ktorá sa vykonala okolo roka 2010.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 36

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy