Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch

Božia muka v lokalite Hliníky bola postavená na mieste, kde sa ťažila hlina na vymazávanie domov. Je to pri ceste do Rohožníka. Bola postavená potom, keď sa tu stalo nešťastie a zahynuli Gregor Mikulášových a František Václav, ktorých zasypalo v jame. Nad výklenkom v štíte striešky je do omietky neumelo vyrytý letopočet 1889. Zaznamenali ho po poslednej oprave, ktorá sa vykonala okolo roka 2010.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 36

Kamerové systémy