Kuchyňa - Božia muka na cintoríne

Na okraji cintorína je neomietnutá Božia muka. Do priestoru cintorína, založeného v roku 1786, sa dostala pri jeho postupnom rozširovaní. Hallon uvádza, že tu vedľa mohol byť aj jeden z dvoch cholerových cintorínov. Ťažko povedať, či by muka mohla byť pamiatkou na jeho existenciu. Miesto sa už na mape z roku 1861 volá U Božej muky, ale názov je možno odvodený z existencie kríža, ktorý tu stál už pred rokom 1783.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 35, 37, 100

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy