Kostolište - Božia muka (1779)

Murovaná Božia muka v chotári Kostolišťa je rovnako stavebne riešená na každej zo štyroch strán. Na každej stene sú tri plytké niky, pričom horná časť muky možno bola niekedy otvorená na spôsob lucerny. Mohla by pochádzať z roku 1779, kedy sa obec rozhodla postaviť Božiu muku na mieste, na ktorom aj v minulosti stála podobná sakrálna stavba. Dalo by sa tak usudzovať zo záväzku obecnej rady z 13. mája 1779, ktorý sa zachoval v odpise kanonickej vizitácie v roku 1851. Obec sa zaviazala postaviť statuu (asi stĺp alebo kaplnku na spôsob Božej muky) a opatriť ju dvomi plechovými obrazmi sv. Vendelína a sv. Floriána a v budúcnosti ju pravidelne udržiavať. Či nakoniec dnešná Božia muka nie je predsa len mladšia alebo prestavaná nevieme. Od doby 2. polovice 18. storočia je nepretržite zaznamenaná na mapách. Jedna v literatúre zaznamenaná oprava sa uskutočnila v roku 1991.

Mária Kršková, Jozef Kršek: Kostolište-Kiripolec, Bratislava 2010, str. 77

Kostolište - sv. Ján Nepomucký
Kostolište - misijný kríž (2002)
Kostolište - kríž (1807, 1885) pred kostolom
Kostolište - kríž (1885) na cintoríne
Kostolište - kríž (1832 ?) pred kostolom
Kamerové systémy