Na medzi v chotári obce je Božia muka. V roku 2010 ju zrekonštruoval Ondrej Krajčír so svojím otcom, obaja pracovali bez nároku na odmenu. Následne ju na jeseň toho roka vysvätil farár Stepjan Knatek.
Priamo v obci na malej vyvýšenine bývala tiež Božia muka, pôvodne na mieste mimo intravilánu. Býval vedľa nej židovský cintorín, ktorý postupne zanikol v 2. polovici 20. storočia a muka pravdepodobne spolu s ním.

m. p.: Božia muka, in: Jakubovské zvesti 1/2011 str. 5

Kamerové systémy