Jakubov - Božia muka v chotári

Na medzi v chotári obce je Božia muka. V roku 2010 ju zrekonštruoval Ondrej Krajčír so svojím otcom, obaja pracovali bez nároku na odmenu. Následne ju na jeseň toho roka vysvätil farár Stepjan Knatek.
Priamo v obci na malej vyvýšenine bývala tiež Božia muka, pôvodne na mieste mimo intravilánu. Býval vedľa nej židovský cintorín, ktorý postupne zanikol v 2. polovici 20. storočia a muka pravdepodobne spolu s ním.

m. p.: Božia muka, in: Jakubovské zvesti 1/2011 str. 5

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Obrázok na Malej hrázke
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne

Kamerové systémy