Jablonové - Božia muka pri sklárskej huti

V bývalom chotári Jablonového v Malých Karpatoch existovala sklárska huta. Osada pri nej vznikla pravdepodobne v polovici 17. storočia a existovala jedno storočie. Zostalo po nej len pár archívnych zmienok a miesto na mape označované ako Hute (Hutye). Na pamiatku jej existencie zostala na jej mieste Božia muka. V literatúre sa o muke zmienili v minulom čase, tak už sa tam asi nenachádza. Naposledy je zakreslená na medzivojnových mapách Československa.
Po roku 1955 sa objavuje na mapách zakreslený nový sakrálny objekt na prístupnejšom mieste asi o 700 metrov bližšie k Jablonovému. Spočiatku to bol možno len kríž, neskôr Božia muka. Môžeme sa domnievať, že bola postavená namiesto Božej muky na Hutiach.

Florián Kotes, Emília Prokopová, Katarína Šmelková: Z najstarších dejín, in: Jabloňové (zost. R. Irša), Jablonové - Skalica 1992, str. 14-16

Jablonové - misijný kríž (2013)
Židovský cintorín, Jablonové
Jablonové - Najsvätejšia Trojica (po 1913)
Jablonové - kríž na cholerovom cintoríne
Jablonové - drevený kríž pri ceste do Lozorna
Jablonové - kríž (1956) v obci
Jablonové - kríž (1931) za obcou
Jablonové - kríž (1886) v obci
Jablonové - kríž (1866) v obci
Jablonové - kríž (1826) pri kostole
Jablonové - kríž (1824) na cintoríne
Kamerové systémy