Gajary - kaplnka Panny Márie Fatimskej (1948)

Kaplnku Panny Márie Fatimskej dal postaviť horár Ladislav Repiský na malom vŕšku pri ceste z Gajár do Kostolišťa z vďaky, že jeho rodina prežila útrapy 2. svetovej vojny. Blízko horárne na mieste kaplnky mal počas vojnovej doby vybudovaný úkryt. Kaplnku vysvätili 13. mája 1948. Výtvarný návrh kaplnky pre Repiského pripravil maliar Martin Benka a stavebný projekt spracoval Rudolf Hnátay z Gajár. V kaplnke bol inštalovaný Benkov obraz fatimského zjavenia, ktorý neskôr premiestnili do kostola v Kostolišti. Nový obraz do kaplnky podľa Benkovho obrazu namaľoval Jozef Gavalík, ale ten ukradli zlodeji v roku 1990. Po vandalských poškodeniach kaplnku v polovici 90-tych rokoch minulého storočia obnovili a osadili v nej nový obraz Panny Márie z malackého kláštora. Aj ten bol odcudzený v roku 1996. Kaplnka asi ani nie je zakreslená v katastrálnych mapách, je na samom okraji gajarského chotára, ale je vo vlastníctve farnosti v Kostolišti. Starajú sa o ňu potomkovia Repiského rodiny.

Eduard Chmela, Peter Chmela: Kostolište 1206-1996, Kostolište 1996, str. 72, 73;
Mária Kršková, Jozef Kršek: Kostolište - Kiripolec, Bratislava 2010, str. 77, 78;
Martin Macejka: Kaplnka na vŕšku, 22. 5. 2013, in: malackepohlady.sk

Gajary - sv. Vendelín
Židovský cintorín, Gajary
Gajary - sv. Ján Nepomucký za obcou
Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)
Gajary - Najsvätejšia Trojica
Gajary - sv. Florián (1743)
Gajary - Kalvária
Gajary - drevený kríž v chotári
Gajary - Božia muka na cintoríne
Gajary - kríž s Pietou
Gajary - Senkov kríž
Gajary - misijný kríž
Gajary - kríž pred kostolom
Gajary - kríž (1930) na cintoríne
Gajary - kríž (1892) v chotári
Gajary - kríž (1878) za obcou
Gajary - kríž (1846) na cintoríne
Gajary - kríž (1829) v chotári
Gajary - kríž (1892) za obcou

Kamerové systémy