Borinka - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a sv. Krištofa (1750)

Kaplnka pri ceste do Stupavy bola postavená v roku 1750 po nešťastnej explózii v dielni na výrobu pušného prachu, ktorá si vyžiadala ľudské obete. Bola zasvätená Najsvätejšej Trojici. V neskoršej dobe prišlo k zámene patrocínia a dnes je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii a sv. Krištofovi. Posledná oprava kaplnky sa vykonala v roku 2005. V kaplnke je súsošie Piety a obraz sv. Krištofa. 

Milan Greguš: Pracháreň v Borinke, in: Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda 2005, Stupava, str. 26-28;
Viliam Judák, Štefan Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 58, 87

Medené Hámre - Paulenov kríž
Borinka - Obadalov kríž (2014)
Borinka - sv. Ján Nepomucký (1731)
Borinka - Jajcajova kaplnka
Borinka - kríž na cintoríne
Borinka - kríž (1958) pri kaplnke
Borinka - misijný kríž
Borinka - lurdská jaskyňa
Borinka - Božia muka v chotári
Kamerové systémy