Borinka - Jajcajova kaplnka

Na pomedzí chotárov Borinky a Záhorskej Bystrice na ceste, ktorou mohli prichádzať pútnici do Marianky, je starobylá Božia muka. Existovala prinajmenšom od 2. polovici 18. storočia, pretože bola zakreslená pri 1. vojenskom mapovaní. Na mape z 3. vojenského mapovania bol zaznamenaný jej názov v tvare Jaicai Kap. Pravdepodobne z doby obnovy je na muke vyrytý letopočet 1933 medzi iniciálami K,L,C. V roku 2012 vykonala zásadnú obnovu schátranej muky rodina Tomáša Turanského a Stupavský okrášľovací spolok. Obnovitelia do jej prázdnych výklenkov osadili reliéfy Panny Márie s dieťaťom, sv. Juraja a Piety.

RENOVATA A. D. MMXII
SOCIETAS CONDECORATIVA STOMPHENSIS
ET FAMILIA TURANSKY THOMAS 
  K 1933 L

 

Kamerové systémy