V období Slovenského štátu vznikol v jurskom Šúre tábor pre pracovný prápor Slovenskej armády, ktorý budoval odvodňovací kanál. V jeho radoch boli predovšetkým obyvatelia židovského a rómskeho etnika. Po vojne v opustenom tábore internovali obyvateľov nemeckej a maďarskej národnosti, pripravených na nútený odsun. Predpokladá sa, že budúci exulanti z tábora sa podieľali na postavení jednoduchej drevenej kaplnky Lurdskej Panny Márie v Šúre pri osade, ktorú po dobudovaní kanála založilo mesto Svätý Jur. Kaplnku vysvätili 15. septembra 1946. Odslúžila sa v nej minimálne jedna svätá omša a krst dievčatka z osady. V rázsoche duba nad kaplnkou bol na preklenutí zo železného rámu osadený 80-kg ťažký zvon, ktorý nebol bronzový, ale zo železa. Pri kaplnke tiež osadili historický liatinový kandeláber, ktorý sem premiestnili od morového trojičného stĺpa.
Kaplnka do nového tisícročia veľmi schátrala. V roku 2014-2015 ju obnovili členovia občianskeho združenia Panónsky háj. Projekt obnovy kaplnky pripravil Pavel Neupauer. Z bezpečnostných dôvodov ju odsunuli ďalej od spomenutého duba. Pri zachovaní tvarov bola mierne zväčšená, upravili najmä jej strechu, ale ponechalo sa pokiaľ možno, čo najviac jej pôvodných prvkov. Nad oltár kaplnky vložili zachovalý pôvodný štít. Zo zadnej časti kaplnky prikotvili drevenú zvoničku s náhradným zvonom. O pôvodnom zvone sa v tej dobe predpokladalo, že je už nenávratne stratený. Kaplnku po obnove požehnali 31. mája 2015.

Album Šúr a Panónsky háj, in: facebook Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách;
Kaplnka v Panónskom háji, in: prikladnaobnova.sk

Kamerové systémy