Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji

V období Slovenského štátu vznikol v jurskom Šúre tábor pre pracovný prápor Slovenskej armády, ktorý budoval odvodňovací kanál. V jeho radoch boli predovšetkým obyvatelia židovského a rómskeho etnika. Po vojne v opustenom tábore internovali obyvateľov nemeckej a maďarskej národnosti, pripravených na nútený odsun. Predpokladá sa, že budúci exulanti z tábora sa podieľali na postavení jednoduchej drevenej kaplnky Lurdskej Panny Márie v Šúre pri osade, ktorú po dobudovaní kanála založilo mesto Svätý Jur. Kaplnku vysvätili 15. septembra 1946. Odslúžila sa v nej minimálne jedna svätá omša a krst dievčatka z osady. V rázsoche duba nad kaplnkou bol na preklenutí zo železného rámu osadený 80-kg ťažký zvon, ktorý nebol bronzový, ale zo železa. Pri kaplnke tiež osadili historický liatinový kandeláber, ktorý sem premiestnili od morového trojičného stĺpa.
Kaplnka do nového tisícročia veľmi schátrala. V roku 2014-2015 ju obnovili členovia občianskeho združenia Panónsky háj. Projekt obnovy kaplnky pripravil Pavel Neupauer. Z bezpečnostných dôvodov ju odsunuli ďalej od spomenutého duba. Pri zachovaní tvarov bola mierne zväčšená, upravili najmä jej strechu, ale ponechalo sa pokiaľ možno, čo najviac jej pôvodných prvkov. Nad oltár kaplnky vložili zachovalý pôvodný štít. Zo zadnej časti kaplnky prikotvili drevenú zvoničku s náhradným zvonom. O pôvodnom zvone sa v tej dobe predpokladalo, že je už nenávratne stratený. Kaplnku po obnove požehnali 31. mája 2015.

Album Šúr a Panónsky háj, in: facebook Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách;
Kaplnka v Panónskom háji, in: prikladnaobnova.sk

Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy