Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého

V kaplnke nad cestou je socha sv. Jána Nepomuckého s latinským chronogramom na podstavci, podľa ktorého by letopočet 1762 bol rokom založenia sochy. V tej dobe to bolo mimo intravilánu. Podľa máp mesta stála socha samostatne aspoň do polovice 19. storočia a kaplnku nad ňou postavili po tejto dobe.

POTENTI
FAMAE PATRONO
DIVO
IOANNI NEPOMUCEN
PIETATE
PCGD IOANNIS GEOR
KELLER
ETPD CONSORTIS
SUAE
EVAE FORSTERIN
INSTAURATA
STO
ANNO
NEPOMVCENE
PIOS DONO TVE ARA
CLIENTES

Kamerové systémy