Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého

V kaplnke nad cestou je socha sv. Jána Nepomuckého s latinským chronogramom na podstavci, podľa ktorého by letopočet 1762 bol rokom založenia sochy. V tej dobe to bolo mimo intravilánu. Podľa máp mesta stála socha samostatne aspoň do polovice 19. storočia a kaplnku nad ňou postavili po tejto dobe.

POTENTI
FAMAE PATRONO
DIVO
IOANNI NEPOMUCEN
PIETATE
PCGD IOANNIS GEOR
KELLER
ETPD CONSORTIS
SUAE
EVAE FORSTERIN
INSTAURATA
STO
ANNO
NEPOMVCENE
PIOS DONO TVE ARA
CLIENTES

Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy