Kaplnku Panny Márie Karmelskej vo vinohradoch dal postaviť Ján Počuch. Malo by to byť koncom 17. storočia, v katalógu patrocínií sa objavuje aj konkrétny rok 1695. Kaplnka sa spomína vo vizitácii v roku 1731, predchádzajúca vizitácia 1714 ju nespomenula.
Kaplnka bola opustená, počas búrok poslúžila ako úkryt pre strážcov viníc (1756). Omše sa v nej nekonali ani príležitostné a kaplnka nevlastnila žiadny majetok. Až v roku 1762 jej darovala rodina Horvatovičovcov polosminovú vinicu, z výnosu ktorej sa dala do poriadku a v kaplnke bolo umožnené raz ročne konať omšu.

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 60;
Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 122;
Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny Smoleníc do konca 19. storočia, in: Smolenice – vlastivedná monografia obce, Smolenice 2011, str. 190;
Zuzana Lopatková: Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí, Trnava 2011, str. 105

Kamerové systémy