Smolenická Nová Ves - kaplnka Panny Márie Karmelskej

Kaplnku Panny Márie Karmelskej vo vinohradoch dal postaviť Ján Počuch. Malo by to byť koncom 17. storočia, v katalógu patrocínií sa objavuje aj konkrétny rok 1695. Kaplnka sa spomína vo vizitácii v roku 1731, predchádzajúca vizitácia 1714 ju nespomenula.
Kaplnka bola opustená, počas búrok poslúžila ako úkryt pre strážcov viníc (1756). Omše sa v nej nekonali ani príležitostné a kaplnka nevlastnila žiadny majetok. Až v roku 1762 jej darovala rodina Horvatovičovcov polosminovú vinicu, z výnosu ktorej sa dala do poriadku a v kaplnke bolo umožnené raz ročne konať omšu.

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 60;
Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 122;
Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny Smoleníc do konca 19. storočia, in: Smolenice – vlastivedná monografia obce, Smolenice 2011, str. 190;
Zuzana Lopatková: Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí, Trnava 2011, str. 105

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy