V roku 1703 dal jágerský biskup Gabriel Erdődy v priestore dnešného cintorína postaviť kaplnku Panny Márie s jediným oltárom. Na priečelí bol stvárnený erdődyovský erb s biskupskou čiapkou. Vo vežičke kaplnky bol malý zvon. Medzi vizitáciami v rokoch 1761 a 1782 zmenila kaplnka patrocínium i oltár. Podľa vizitácií z 2 polovice 18. storočia bola v zlom stave. Naposledy opravená bola v roku 1880. Gróf Jozef Pálffy ju dal zbúrať a namiesto nej v roku 1896 postavil kaplnku sv. Vendelína s predsunutou rodinnou hrobkou v stúpajúcom svahu. Do vežičky kaplnky bol osadený malý zvon. V mramorovej tabuli nad vchodom je zakladateľský nápis.

IN REQVIEM AETERNAM SIBI ET SVIS
JOSEPHVS PALLFY COMES AB ERDŐD
MDCCCXCVI.

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 211-213;
Zuzana Lopatková: Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí, Trnava 2011, str. 64, 275

Kamerové systémy