Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)

V roku 1703 dal jágerský biskup Gabriel Erdődy v priestore dnešného cintorína postaviť kaplnku Panny Márie s jediným oltárom. Na priečelí bol stvárnený erdődyovský erb s biskupskou čiapkou. Vo vežičke kaplnky bol malý zvon. Medzi vizitáciami v rokoch 1761 a 1782 zmenila kaplnka patrocínium i oltár. Podľa vizitácií z 2 polovice 18. storočia bola v zlom stave. Naposledy opravená bola v roku 1880. Gróf Jozef Pálffy ju dal zbúrať a namiesto nej v roku 1896 postavil kaplnku sv. Vendelína s predsunutou rodinnou hrobkou v stúpajúcom svahu. Do vežičky kaplnky bol osadený malý zvon. V mramorovej tabuli nad vchodom je zakladateľský nápis.

IN REQVIEM AETERNAM SIBI ET SVIS
JOSEPHVS PALLFY COMES AB ERDŐD
MDCCCXCVI.

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 211-213;
Zuzana Lopatková: Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí, Trnava 2011, str. 64, 275

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci

Kamerové systémy