V rokoch 1713-15 pochovali obete moru za Smolenicami do dvoch spoločných hrobov. V roku 1715 v ich susedstve vybudovali kaplnku sv. Rócha. So spoluúčasťou farníkov ju dal postaviť Mikuláš Hutta, správca smolenického panstva. Je dosť pravdepodobné, že však išlo o prestavbu staršej kaplnky sv. Rócha, ktorá sa spomína v matrike zomrelých v septembri 1713.
Hutta na fundačné účely venoval kaplnke niekoľko pozemkov. Ich užívanie prevzala jeho dcéra Anna s manželom Jánom Šimončičom, ktorí žili v Hornej Krupej. Vo vizitačnej zápisnici z roku 1782 je priložená fundačná listina jeho dcéry. Z nej je zrejmé, že nebohý Hutta obdaril kaplnku dvomi polosminovými lánmi vinohradu, dvomi lúkami a roľou, ku ktorým dcéra Anna pridala 60 florénov a štvrtinový vinohradný lán.
V roku 2015 bola opravená a vymaľovaná fasáda aj interiér kaplnky.

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 213, 290;
Ivana Janáčková: Jubileum kaplnky sv. Rócha, in: Smolenický posol 1/2015, str. 11

Kamerové systémy