Píla - kaplnka Matky dobrej rady

Malá kaplnka v ústí Jánovej doliny s obrazom Panny Márie vo výklenku má ojedinelé mariánske patrocínium Matky dobrej rady. Na mape sa kaplnka objavila až v závere 19. storočia v blízkosti staršieho mlyna. Pri obnove v roku 2005 ju natreli a opravili na nej strechu. S prihliadnutím na vzhľad kaplnky asi možno pripustiť, že do dnešnej doby sa mohla zachovať len jej časť, záver kaplnky.

Píla - Obrázok sv. Anny
Píla - kríž (1984) na cintoríne
Píla - kríž (1947) v obci
Kamerové systémy