Drevorubačské rodiny na Piesku mohli len z ťažkosťami navštevovať sväté omše na vzdialených miestach. Z podnetu správcu modranských lesov Václava Žemličku bola preto v osade vybudovaná kaplnka zasvätená sv. Márie Magdaléne. Pri veľkolepej posviacke konanej 23. júla 1862 a sprevádzanej výstrelmi z mažiarov vystúpil Ján Tartol, farár zo Štefanovej. Predniesol reč o živote Márie Magdalény a poďakoval všetkým podporovateľom stavby kaplnky. Obrad posviacky kaplnky vykonal pezinský dekan a budmerický farár František Svok, nasledovala svätá omša. Hudobný zbor riadil František Hrdina. Po popoludňajších litániách bola slávnosť ukončená.
Po obnove fasády v roku 2008 nadobudla kaplnka žltú farbu, ktorá pretrvala len do ďalšej renovácie v roku 2014. Na čelnej fasáde kaplnky je zaznamenaný letopočet 1876, ale nevieme k akej udalosti v jej existencii sa vzťahuje.

Novejšie správy, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 43/1862, str. 342

Kamerové systémy