Piesok - kaplnka sv. Márie Magdalény (1862)

Drevorubačské rodiny na Piesku mohli len z ťažkosťami navštevovať sväté omše na vzdialených miestach. Z podnetu správcu modranských lesov Václava Žemličku bola preto v osade vybudovaná kaplnka zasvätená sv. Márie Magdaléne. Pri veľkolepej posviacke konanej 23. júla 1862 a sprevádzanej výstrelmi z mažiarov vystúpil Ján Tartol, farár zo Štefanovej. Predniesol reč o živote Márie Magdalény a poďakoval všetkým podporovateľom stavby kaplnky. Obrad posviacky kaplnky vykonal pezinský dekan a budmerický farár František Svok, nasledovala svätá omša. Hudobný zbor riadil František Hrdina. Po popoludňajších litániách bola slávnosť ukončená.
Po obnove fasády v roku 2008 nadobudla kaplnka žltú farbu, ktorá pretrvala len do ďalšej renovácie v roku 2014. Na čelnej fasáde kaplnky je zaznamenaný letopočet 1876, ale nevieme k akej udalosti v jej existencii sa vzťahuje.

Novejšie správy, in: Cyrill a Method - Katolícke Noviny pre Cirkev a Dom, 43/1862, str. 342

Modra - kamenná Kalvária
Modra - Obrázok pod Tromi kopcami
Modra - Kalvária a Krížová cesta
Modra - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - kaplnka sv. Urbana (2018)
Židovský cintorín, Modra
Piesok - kríž pri kaplnke
Piesok - kríž (2014) na cintoríne
Kráľová - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - sv. Ján Nepomucký
Modra - sv. Florián (1757)
Piesok - Obrázok Ježiša Krista
Piesok - Obrázok Panny Márie
Modra - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž (1918) pred kaplnkou
Kráľová - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž pred zaniknutou kaplnkou
Modra - kríž na ceste do Kráľovej
Modra - kríž pri ceste do Pezinka
Modra - kríž pri kaplnke
Modra - kríž pri kostole

Kamerové systémy