Kaplnku sv. Rozálie postavili za mestom v roku 1730 po ukončení morových epidémií, vysvätili ju ale až v roku 1778. Katalóg patrocínií (V. Judák, Š. Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 214) datuje kaplnku do 30-tych rokov 19. storočia.
Kaplnka, postavená na hexagonálnom pôdoryse, má na stene oproti vchodu plochú niku, pred ktorou je oltárny stôl. Niku zakrýva obraz sv. Rozálie z roku 1898, ktorý amatérsky maliar Franz von Meissl namaľoval s prihliadnutím na tvar niky. Obraz však neprimerane zväčšili rámové ozdoby s nadstavenou kartušou drobného obrazu Najsvätejšej Trojice.
V dobe socializmu sa o kaplnku staral laický kresťanský aktivista Vladimír Milko. V rámci opráv kaplnky vykonaných v roku 1998 pod vedením kapucínskeho pátra Huberta, občianskym menom Ferdinanda Müllera, bol obraz sv. Rozálie zreštaurovaný sochárom Tomášom Molnárom. Páter Hubert obnovenú kaplnku posvätil 4. septembra spomenutého roka.
V postranných nikách sú od roku 2002 drobné sošky Krista a Panny Márie, ktoré darovala Jozefína Glváčová, pôvodnejšie sa tam ale nachádzali sochy sv. Joachima a sv. Jozefa. Pred kaplnkou stojí vysoký drevený kríž, podľa dochovaných fotografií kaplnka ani kríž už dlhé desaťročia nezmenili významnejšie svoj výzor.

rozalka.estranky.sk;
Peter Sandtner: Sakrálne stavby v Pezinku na starých fotografiách, Pezinok 2008, str. 70, 71

Kamerové systémy