Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)

Kaplnku sv. Rozálie postavili za mestom v roku 1730 po ukončení morových epidémií, vysvätili ju ale až v roku 1778. Katalóg patrocínií (V. Judák, Š. Poláčik: Katalóg patrocínií na Slovensku, Bratislava 2009, str. 214) datuje kaplnku do 30-tych rokov 19. storočia.
Kaplnka, postavená na hexagonálnom pôdoryse, má na stene oproti vchodu plochú niku, pred ktorou je oltárny stôl. Niku zakrýva obraz sv. Rozálie z roku 1898, ktorý amatérsky maliar Franz von Meissl namaľoval s prihliadnutím na tvar niky. Obraz však neprimerane zväčšili rámové ozdoby s nadstavenou kartušou drobného obrazu Najsvätejšej Trojice.
V dobe socializmu sa o kaplnku staral laický kresťanský aktivista Vladimír Milko. V rámci opráv kaplnky vykonaných v roku 1998 pod vedením kapucínskeho pátra Huberta, občianskym menom Ferdinanda Müllera, bol obraz sv. Rozálie zreštaurovaný sochárom Tomášom Molnárom. Páter Hubert obnovenú kaplnku posvätil 4. septembra spomenutého roka.
V postranných nikách sú od roku 2002 drobné sošky Krista a Panny Márie, ktoré darovala Jozefína Glváčová, pôvodnejšie sa tam ale nachádzali sochy sv. Joachima a sv. Jozefa. Pred kaplnkou stojí vysoký drevený kríž, podľa dochovaných fotografií kaplnka ani kríž už dlhé desaťročia nezmenili významnejšie svoj výzor.
V roku 2022 zrealizovalo OZ Dedičstvo renovačné práce na exteriéri kaplnky s finančnou podporou Nadácie SPP.

rozalka.estranky.sk;
Peter Sandtner: Sakrálne stavby v Pezinku na starých fotografiách, Pezinok 2008, str. 70, 71;
Obnova kaplnky sv. Rozálie z roku 1730, in: Pezinčan 11/2022, str. 5

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - lurdská jaskyňa
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou
Kamerové systémy