Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici

Božia muka na Kupeckého ulici existovala podľa máp v 1. polovici 19. storočia. Jej vznik mohol súvisieť s blízkou kaplnkou sv. Barbory, muku mali postaviť ako zastávku na pútnej ceste ku kaplnke.
Po renovácii, ktorú inicioval sochár Jozef Franko, muka významne zmenila svoj vzhľad. Šťastný nápad mal iniciátor obnovy pri jej výzdobe. Keramikári Maroš Lička, Ján Pečuk, Ján Vígľaš a samotný Jozef Franko zhotovili do jej ník štyri obrazy s ľudovou tematikou 1. svetovej vojny. Pätku muky ozdobili kachlicami s replikami historických značiek tehliarskych výrobcov. Božia muka bola po obnove posvätená 14. septembra 2010.

(ra): Spomienka na obete 1. svetovej vojny, in: Pezinčan 9/2010

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - lurdská jaskyňa
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou
Kamerové systémy