Pri ceste do Trstína je drobná stĺpová sakrálna stavba s reťazovou ohradou s nárožnými stĺpikmi. Podľa datovania na stĺpe bola postavená v roku 1896. V nedávnej minulosti stála na stĺpe socha Panny Márie, ktorú zničili vandali. Po oprave bola na stĺpe osadená murovaná lucerna, v ktorej je dnes porcelánový reliéf Piety. Významnejšia drobná sakrálna stavba je na mieste muky zaznamenaná na mapách  nepretržite od 2. polovice 18. storočia.

Kamerové systémy