Naháč - Božia muka (1896)

Pri ceste do Trstína je drobná stĺpová sakrálna stavba s reťazovou ohradou s nárožnými stĺpikmi. Podľa datovania na stĺpe bola postavená v roku 1896. V nedávnej minulosti stála na stĺpe socha Panny Márie, ktorú zničili vandali. Po oprave bola na stĺpe osadená murovaná lucerna, v ktorej je dnes porcelánový reliéf Piety. Významnejšia drobná sakrálna stavba je na mieste muky zaznamenaná na mapách  nepretržite od 2. polovice 18. storočia.

Naháč - zvonica
Naháč - dvojkríž nad obcou
Naháč - kríž pred cintorínom
Naháč – kríž na Mihalinovej
Naháč - kríž v obci
Naháč - kríž na cintoríne
Naháč - sv. Vendelín (1853)
Naháč - sv. Ján Nepomucký (1799)
Naháč - sv. Florián (1883)
Naháč - Najsvätejšia Trojica (1924)
Naháč - Božské srdce (1924)

Kamerové systémy