Modra - kaplnka sv. Urbana (2018)

Na starej ceste do Vinosadov, na samom konci modranského chotára bola podľa projektu Lucie Marušicovej postavená nová kaplnka v tvare Božej muky. Jej posvätenie sa vykonalo 2. septembra 2018. Stavbu kaplnky iniciovali členovia Modranskej Besedy, ktorí uhradili väčšiu časť finančných nákladov. Zvyšok zaplatilo mesto Modra, ktoré spolu so Správou lesoparku, krajiny a vodných tokov zabezpečili pracovníkov na stavbu kaplnky. Do plochej niky je vsadená keramická platnička s obrazom sv. Urbana. Je spoločným dielom keramikárov Igora Mesíka a Mariána Lišku.

(mb, red): Slávnosť hliny - Keramická Modra 2018, in: Modranské zvesti 8/2018, str. 11

Kamerové systémy