Modra - kaplnka sv. Urbana (2018)

Na starej ceste do Vinosadov, na samom konci modranského chotára bola podľa projektu Lucie Marušicovej postavená nová kaplnka v tvare Božej muky. Jej posvätenie sa vykonalo 2. septembra 2018. Stavbu kaplnky iniciovali členovia Modranskej Besedy, ktorí uhradili väčšiu časť finančných nákladov. Zvyšok zaplatilo mesto Modra, ktoré spolu so Správou lesoparku, krajiny a vodných tokov zabezpečili pracovníkov na stavbu kaplnky. Do plochej niky je vsadená keramická platnička s obrazom sv. Urbana. Je spoločným dielom keramikárov Igora Mesíka a Mariána Lišku.

(mb, red): Slávnosť hliny - Keramická Modra 2018, in: Modranské zvesti 8/2018, str. 11

Piesok - kaplnka sv. Márie Magdalény (1862)
Modra - Obrázok pod Tromi kopcami
Modra - kamenná Kalvária
Modra - Kalvária a Krížová cesta
Modra - kaplnka sv. Urbana (2017)
Piesok - Obrázok Ježiša Krista
Piesok - Obrázok Panny Márie
Židovský cintorín, Modra
Modra - sv. Ján Nepomucký
Piesok - kríž pri kaplnke
Modra - sv. Florián (1757)
Piesok - kríž (2014) na cintoríne
Kráľová - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž (1918) pred kaplnkou
Kráľová - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž pred zaniknutou kaplnkou
Modra - kríž na ceste do Kráľovej
Modra - kríž pri ceste do Pezinka
Modra - kríž pri kaplnke
Modra - kríž pri kostole

Kamerové systémy