Modra - kaplnka sv. Urbana (2017)

V lokalite Noviny v modranských vinohradoch dala rodina Jelemenských postaviť kaplnku v tvare Božej muky so soškou sv. Urbana v otvorenej lucerne. V deň sviatku sv. Urbana 25. mája 2017 kaplnku so soškou vysvätil dekan Jozef Mišík. Sošku rodina zaobstarala na Morave, samotnú kaplnku postavil murár Otto Koník zo starých tehál.

(jk): Svätý Urban ochraňuje vinohradníkov v lokalite Noviny, in: Modranské zvesti 6/2017, str. 16

Piesok - kaplnka sv. Márie Magdalény (1862)
Modra - kamenná Kalvária
Modra - Kalvária a Krížová cesta
Modra - Obrázok pod Tromi kopcami
Modra - kaplnka sv. Urbana (2018)
Židovský cintorín, Modra
Piesok - kríž pri kaplnke
Kráľová - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - sv. Ján Nepomucký
Piesok - kríž (2014) na cintoríne
Modra - sv. Florián (1757)
Piesok - Obrázok Ježiša Krista
Piesok - Obrázok Panny Márie
Modra - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž (1918) pred kaplnkou
Kráľová - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž pred zaniknutou kaplnkou
Modra - kríž na ceste do Kráľovej
Modra - kríž pri ceste do Pezinka
Modra - kríž pri kaplnke
Modra - kríž pri kostole
Kamerové systémy