Lošonec - kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie (1946)

Na svahu nad obcou bola v roku 1946 postavená malá štíhla kaplnka ako vďaka za ukončenie 2. svetovej vojny. V nike kaplnky je socha Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Pietne miesto dopĺňa útly drevený kríž, už trochu schátraný. Priniesol ho sem v čase posviacky kaplnky v roku 1946 sprievod mladých ľudí v krojoch a osadili ho pri kaplnke. Nevieme, či medzičasom nebol nahradený novším. Neskôr bola pri kaplnke zriadená obrázková Krížová cesta v drevených kazetách na kmeňoch stromov.

(VL): Čo nového v Lošonci, in: Smolenický posol 2/1991, str. 5

Kamerové systémy