Lošonec - kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie (1946)

Na svahu nad obcou bola v roku 1946 postavená malá štíhla kaplnka ako vďaka za ukončenie 2. svetovej vojny. V nike kaplnky je socha Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Pietne miesto dopĺňa útly drevený kríž, už trochu schátraný. Priniesol ho sem v čase posviacky kaplnky v roku 1946 sprievod mladých ľudí v krojoch a osadili ho pri kaplnke. Nevieme, či medzičasom nebol nahradený novším. Neskôr bola pri kaplnke zriadená obrázková Krížová cesta v drevených kazetách na kmeňoch stromov.

(VL): Čo nového v Lošonci, in: Smolenický posol 2/1991, str. 5

Lošonec - Feribov krížik (2009)
Lošonec - krížik pod Starým plášťom
Lošonec - kríž Erika Sitára
Lošonec - krížik pri turistickom odpočívadle
Lošonec - Krížová cesta
Lošonec - sv. Florián (1931)
Lošonec - sv. Vendelín (1901)
Lošonec - kríž pod Majdanskými chatami
Lošonec - liatinový kríž (1905)
Lošonec - misijný kríž (1997)
Lošonec - kríž pred kameňolomom
Lošonec - kríž na cintoríne
Lošonec - kríž (1891) do Smoleníc
Lošonec - kríž v obci
Lošonec - kríž nad družstvom
Kamerové systémy