Pri cestných úpravách vo vinohradoch Modry-Kráľovej bola v lokalite Dolné trávniky v roku 2017 vybudovaná malá kaplnka sv. Urbana. V máji 2018 kaplnku posvätil rímsko-katolícky dekan Jozef Mišík za prítomnosti evanjelickej zborovej farárky Sidónie Horňanovej. Kaplnku postavil podľa návrhu architektky Lucie Marušincovej murár Otto Koník s pomocníkmi. Keramickú sochu sv. Urbana do niky zhotovil Jozef Franko, keramická platnička s modlitbou je dielom Igora Mesíka a Mariána Lišku. Donormi kaplnky boli vinohradníci z Kráľovej a mesto Modra. Pri realizácii pomáhalo Poľovnícke združenie Modra-Pole, spolky Vincúr a Modranská Beseda.

Zuzana Tichá: Posvätenie sochy sv. Urbana, in: Modranské zvesti 6/2018, str. 3

Kamerové systémy