Kráľová - kaplnka sv. Urbana (2017)

Pri cestných úpravách vo vinohradoch Modry-Kráľovej bola v lokalite Dolné trávniky v roku 2017 vybudovaná malá kaplnka sv. Urbana. V máji 2018 kaplnku posvätil rímsko-katolícky dekan Jozef Mišík za prítomnosti evanjelickej zborovej farárky Sidónie Horňanovej. Kaplnku postavil podľa návrhu architektky Lucie Marušincovej murár Otto Koník s pomocníkmi. Keramickú sochu sv. Urbana do niky zhotovil Jozef Franko, keramická platnička s modlitbou je dielom Igora Mesíka a Mariána Lišku. Donormi kaplnky boli vinohradníci z Kráľovej a mesto Modra. Pri realizácii pomáhalo Poľovnícke združenie Modra-Pole, spolky Vincúr a Modranská Beseda.

Zuzana Tichá: Posvätenie sochy sv. Urbana, in: Modranské zvesti 6/2018, str. 3

Piesok - kaplnka sv. Márie Magdalény (1862)
Modra - kamenná Kalvária
Modra - Obrázok pod Tromi kopcami
Modra - Kalvária a Krížová cesta
Modra - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - kaplnka sv. Urbana (2018)
Židovský cintorín, Modra
Piesok - kríž pri kaplnke
Piesok - kríž (2014) na cintoríne
Modra - sv. Ján Nepomucký
Modra - sv. Florián (1757)
Piesok - Obrázok Ježiša Krista
Piesok - Obrázok Panny Márie
Modra - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž (1918) pred kaplnkou
Kráľová - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž pred zaniknutou kaplnkou
Modra - kríž na ceste do Kráľovej
Modra - kríž pri ceste do Pezinka
Modra - kríž pri kaplnke
Modra - kríž pri kostole

Kamerové systémy