Kaplnka sv. Vendelína bola opravená začiatkom 80-tych rokov minulého storočia. O kaplnke je záznam, že v polovici 19. storočia sa o ňu starala obec. Vizitácia z roku 1782 ju ešte nespomína, ale podľa mapy 1. vojenského mapovania mohla existovať už v závere 18. storočia.

Zuzana Lopatková: Kaplnky, sochy a kríže, in: Horné Orešany – Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67

Kamerové systémy