Horné Orešany - kaplnka sv. Rócha

Kaplnka sv. Rócha sa spomína vo vizitácii z roku 1761. Dal ju postaviť za obcou pri ceste do Dolných Orešian roľník Juraj Plechlo. Starali sa o ňu jeho dedičia. V polovici 19. storočia patrila kaplnke lúka, ktorú užívala vdova po Jurajovi Oscitym a z toho titulu sa starala o kaplnku. Kaplnka bola opravená začiatkom 80-tych rokov minulého storočia.

Zuzana Lopatková: Kaplnky, sochy a kríže, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 66

Horné Orešany - kríž na Oberbergu
Horné Orešany - lurdská jaskyňa
Horné Orešany - Obrázok v Majdane
Horné Orešany - sv. Urban (1911)
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1872)
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1767)
Horné Orešany - sv. Florián (2002)
Horné Orešany - sv. Florián (1810)
Horné Orešany - kaplnka sv. Vendelína
Horné Orešany - Panna Mária s dieťaťom (1872)
Horné Orešany - misijný kríž
Horné Orešany - kríž na ceste do Trnavy
Horné Orešany - kríž na cintoríne
Horné Orešany - kríž (1868) v obci
Horné Orešany - kríž (1868) na kraji obce
Horné Orešany - kríž (1867) pred kostolom
Horné Orešany - kríž (1781) na cintoríne
Kamerové systémy