Horné Orešany - kaplnka sv. Rócha

Kaplnka sv. Rócha sa spomína vo vizitácii z roku 1761. Dal ju postaviť za obcou pri ceste do Dolných Orešian roľník Juraj Plechlo. Starali sa o ňu jeho dedičia. V polovici 19. storočia patrila kaplnke lúka, ktorú užívala vdova po Jurajovi Oscitym a z toho titulu sa starala o kaplnku. Kaplnka bola opravená začiatkom 80-tych rokov minulého storočia.

Zuzana Lopatková: Kaplnky, sochy a kríže, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 66

Kamerové systémy