Horné Orešany - kaplnka sv. Františka z Assisi (1925)

Kaplnka v tvare Božej muky so soškou sv. Františka je pri vodnej nádrži. Bola postavená v roku 1925. Počas oslobodzovacích bojov v roku 1945 bola zničená, ale neskôr obnovená. Pôvodná soška je umiestnená v dome Rozálie Lisickej. Novú sošku do kaplnky darovali františkáni z Trnavy. V roku 2016 kaplnku dalo opraviť združenie miestnych poľovníkov Polhora.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67

Horné Orešany - kríž na Oberbergu
Horné Orešany - lurdská jaskyňa
Horné Orešany - Obrázok v Majdane
Horné Orešany - sv. Urban (1911)
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1872)
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1767)
Horné Orešany - sv. Florián (2002)
Horné Orešany - sv. Florián (1810)
Horné Orešany - kaplnka sv. Vendelína
Horné Orešany - Panna Mária s dieťaťom (1872)
Horné Orešany - kaplnka sv. Rócha
Horné Orešany - misijný kríž
Horné Orešany - kríž na ceste do Trnavy
Horné Orešany - kríž na cintoríne
Horné Orešany - kríž (1868) v obci
Horné Orešany - kríž (1868) na kraji obce
Horné Orešany - kríž (1867) pred kostolom
Horné Orešany - kríž (1781) na cintoríne
Kamerové systémy