Kaplnka v tvare Božej muky so soškou sv. Františka je pri vodnej nádrži. Bola postavená v roku 1925. Počas oslobodzovacích bojov v roku 1945 bola zničená, ale neskôr obnovená. Pôvodná soška je umiestnená v dome Rozálie Lisickej. Novú sošku do kaplnky darovali františkáni z Trnavy. V roku 2016 kaplnku dalo opraviť združenie miestnych poľovníkov Polhora.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67

Kamerové systémy