Dolné Orešany - kaplnka Panny Márie (1947)

Malú kaplnku Panny Márie nad obcou v lokalite Brehy postavil Leonard Nemček v roku 1947. Stručná história kaplnky je zaznamenaná na letáku v jej interiéri a aj na drevenej tabuľke na strome v susedstve. Podľa nich kaplnku po postavení vysvätil v roku 1947 kňaz Jozef Satko. V roku 1997 kaplnku obnovili Pavol a Miroslav Nemčekoví a v roku 2019 Miroslav Nemček. V roku 2008 kaplnku posvätil kňaz Daniel Lukačovič. Podľa literatúry sa vysvätenie vykonalo v septembri po predchádzajúcej renovácii.

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 83

Kamerové systémy