Doľany - kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv. Anny v Doľanoch bola zaznačená počas 1. vojenského mapovania monarchie, existovala už v 2. polovici 18. storočia. V jej interiéri je socha sv. Anny, ktorú venovala Gabriela Nádašská (†1981), sochu v roku 2010 vymaľovala Rozina Lehotská Bollová. Obraz na stene vľavo venovala Cecília Hutarová Schwarzová (†2011). Obraz vpravo je staršieho dáta. V roku 2016 steny kaplnky opravil a omietol Pavol Zajac. O kaplnku sa dlhodobo stará Anna Kloknerová.

Barbora Pikulíková: Malá kaplnka uprostred obce, in: Doľanské noviny 3/2012, str. 9;
Barbora Pikulíková: Obnovená kaplnka sv. Anny, in: Doľanské noviny 4/2016, str. 14

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Doľany - kríž (1779) na Zabitom
Kamerové systémy