Kaplnka sv. Anny v Doľanoch bola zaznačená počas 1. vojenského mapovania monarchie, existovala už v 2. polovici 18. storočia. V jej interiéri je socha sv. Anny, ktorú venovala Gabriela Nádašská (†1981), sochu v roku 2010 vymaľovala Rozina Lehotská Bollová. Obraz na stene vľavo venovala Cecília Hutarová Schwarzová (†2011). Obraz vpravo je staršieho dáta. V roku 2016 steny kaplnky opravil a omietol Pavol Zajac. O kaplnku sa dlhodobo stará Anna Kloknerová.

Barbora Pikulíková: Malá kaplnka uprostred obce, in: Doľanské noviny 3/2012, str. 9;
Barbora Pikulíková: Obnovená kaplnka sv. Anny, in: Doľanské noviny 4/2016, str. 14

Kamerové systémy