Chtelnica - kaplnka sv. Rócha

Kaplnku sv. Rócha pri prameni postavili obyvatelia v rokoch 1680 - 1688 z vďaky za ochranu pred morovou pandémiou. V dobe kanonickej vizitácie v roku 1788 bola kaplnka tak schátraná, že hrozilo jej zrútenie. Zemepán ju chcel dať zbúrať, ale na prosby farníkov od zámeru ustúpil, kaplnku v tom čase pravdepodobne opravili. Ďalšie opravy sa vykonali v rokoch 1986 a 2000.
Pri kaplnke žil päťdesiat rokov až do smrti v roku 1789 pustovník Matej Mačáni (Matias Macsani). Dožil sa 80 rokov, pochovali ho neďaleko kaplnky. Staršia správa spomína, že v kaplnke bývala socha Bolestnej Panny Márie, ktorá sa nezachovala. Ďalšie drevené sochy sv. Rócha a Immaculaty a olejomaľba na plátne s morovými svätými boli v roku 1983 zreštaurované. V 80-tych rokoch ale boli asi aj odcudzené. Dnes je v kaplnke obraz sv. Rócha, ktorý namaľoval Július Oravský.

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 187-188

Kamerové systémy