Chtelnica - kaplnka sv. Rócha

Kaplnku sv. Rócha pri prameni postavili obyvatelia v rokoch 1680 - 1688 z vďaky za ochranu pred morovou pandémiou. V dobe kanonickej vizitácie v roku 1788 bola kaplnka tak schátraná, že hrozilo jej zrútenie. Zemepán ju chcel dať zbúrať, ale na prosby farníkov od zámeru ustúpil, kaplnku v tom čase pravdepodobne opravili. Ďalšie opravy sa vykonali v rokoch 1986 a 2000.
Pri kaplnke žil päťdesiat rokov až do smrti v roku 1789 pustovník Matej Mačáni (Matias Macsani). Dožil sa 80 rokov, pochovali ho neďaleko kaplnky. Staršia správa spomína, že v kaplnke bývala socha Bolestnej Panny Márie, ktorá sa nezachovala. Ďalšie drevené sochy sv. Rócha a Immaculaty a olejomaľba na plátne s morovými svätými boli v roku 1983 zreštaurované. V 80-tych rokoch ale boli asi aj odcudzené. Dnes je v kaplnke obraz sv. Rócha, ktorý namaľoval Július Oravský.

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 187-188

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy