Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku

Na svojej usadlosti na Výtoku (Vítek) v lokalite Lachov dal postaviť Jozef Ďuračka rodinnú kaplnku Panny Márie. Vysvätil ju kňaz Peter Valent 2. októbra 2021. Udalosť bola spojená aj s vysvätením zrenovovaného prameňa v susedstve kaplnky. Podľa sprievodnej fasádnej tabuľky je kaplnka miestom posledného odpočinku Petra Kaufmana (1955 - 2020).

KAPLNKU POSTAVILI

JOZEF A ĽUBKA
ĎURAČKA

VYSVÄTENÁ
2. 10. 2021

TU ODPOČÍVA
Ing. Peter Kaufman
* 9. 7. 1955     † 31. 12. 2020

 

Ivan Cisár: Vysvätenie kaplnky, in: Chtelničan 4/2021, str. 15

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy