Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore

V lokalite Na Lipovských cestách dala v roku 1921 postaviť kaplnku sv. Huberta v tvare Božej muky Blanka Pálffyová, manželka majiteľa hradu Červený kameň Vojtecha Pálffyho. V kaplnke bol reliéf spomenutého svätca, ktorý sa nezachoval a kaplnka do konca tisícročia hodne schátrala. Po roku 2000 bola obnovená a bol do nej umiestnený nový porcelánový reliéf sv. Huberta. Ten z nej niekto asi v roku 2004 ukradol. Dnes je kaplnka opäť obnovená s novým reliéfom svätca asi z umelého materiálu.

 

Daniel Hupko, Ivana Janáčková, Jozef Tihányi: Koniec starých čias, Komárno 2011, str. 147

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž

Kamerové systémy