Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)

Murovanú kaplnku sv. Klimenta v tvare Božej muky dal na Zumbergu postaviť v roku 2010 Malokarpatský banícky spolok z Pezinka a 18. septembra spomenutého roka ju vysvätil pezinský katolícky farár Ján Ragula. Na kaplnku prispela aj spoločnosť Nafta Gbely. Vo veľkom výklenku kaplnky je vložená socha sv. Klimenta, patróna baníkov.

 

Odhalili a vysvätili Božiu muku sv. Klimenta, in: Pezinčan - október 2010

Kamerové systémy