Cajla - Božia muka na cintoríne

Na cintoríne je Božia muka so sochou Panny Márie Pomocnice kresťanov. Podľa máp existovala v polovici 19. storočia. Pôvodne stávala oproti z druhej strany Cajlanskej ulice. Na dnešné miesto ju premiestnili v 2. polovici minulého storočia, keď sa zástavba ulice rozšírila až po samotnú Božiu muku.

 

Peter Sandtner: Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej obce Cajla, Pezinok 2006, str. 8

Kamerové systémy