Buková - kaplnka Božského srdca (1999)

Pri príležitosti blížiaceho sa nového tisícročia prišiel Jozef Ondruš s myšlienkou postaviť kaplnku Božského srdca. Kaplnku z väčšej časti aj sám postavil. Do jej niky vložili sochu Božského srdca, ktorá bola odložená na starej fare. Sochu pred osadením zrenovoval Miloš Hačo. Novú kaplnku posvätil správca farnosti na Bukovej Pavol Solčány 18. októbra 1999.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Buková - Vlastivedná monografia obce, Buková 2010, str. 118, 119

Buková - dvojkríž pri Sokolských chatách
Buková - Božia muka v obci
Buková - Božia muka v chotári
Buková - sv. Vendelín (1899)
Buková - sv. Florián (1857)
Buková - Immaculata (1758)
Buková - sv. Ján Nepomucký (1832)
Buková - kríž (1906) pri kostole
Buková - kríž (1797) v obci
Buková - lurdská jaskyňa v Doline
Buková - kríž (1801) na cintoríne
Buková - drevený kríž na cintoríne
Buková - železný kríž (1945)
Buková - kríž pri kameňolome
Buková - kríž Ivana Košického (2004) na Čele
Buková - kríž (1806) pri horárni
Buková - dvojkríž (1991, 2021) na Zárubách
Buková - drevený kríž pri ceste na Záhorie
Buková - Bottekov kríž (1958)

Kamerové systémy