Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína

Pri rázcestí do Mástu a Marianky je menšia kaplnka, ktorej pôvodnejší inventár sa nezachoval. V novej dobe bol v oltárnej nike kaplnky umiestnený obraz sv. Huberta, keďže o kaplnku sa starajú poľovníci. Ku kaplnke sa v minulosti vo sviatok sv. Vendelína konali procesie. Podľa máp kaplnka existovala už asi v 18. storočí. V roku 2018 bola opravená.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne

Kamerové systémy