Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Kozmu a Damiána (1839)

Kaplnku sv. Kozmu a Damiána dal postaviť v roku 1839 bystrický richtár Matúš Liďák v chotári obce pri ceste do Dúbravky. V roku 1884 ju rozobrali a postavili na novom cintoríne, ktorý otvorili tri roky predtým. V roku 1934, keď dal kaplnku opraviť Ján Liďák, bola nadstavená drevenou vežičkou so zvonom. V roku 1973 do kaplnky osadili železné dvere a jej strechu pokryli plechom. Jej poslednú opravu vykonala farnosť v roku 2016.

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica – Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 88

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne

Kamerové systémy