Na pomedzí chotárov Záhorskej Bystrice a Marianky je menšia kaplnka, ktorej pôvodnejší inventár sa nezachoval a oltárny stôl kaplnky je dnes prázdny. Kaplnku postavili v roku 1906 z vďaky za uzdravenie. Základinu 100 zlatých na jej údržbu zložil Michal Juračič. V roku 2003 bola opravená.

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica – Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 90

Kamerové systémy