Záhorská Bystrica - Božia muka za Poľným mlynom

Božia muka sa nachádza medzi Poľným mlynom a areálom automobilky na hranici chotárov Záhorskej Bystrice a Devínskej Novej Vsi. Spredu je na nej v jednoduchej kartuši vyrytý dátum 19. IX. 1922. Dala ju postaviť rodina Károlyi potom, ako ich koč na tomto mieste prepadol lupič a osádku ozbíjal. Mohlo by to byť koncom 19. storočia. Grófska rodina bývala v stupavskom kaštieli a zvykla cestovať vlakom z Devínskej Novej Vsi do Viedne. Po tomto incidente prišli Károlyiovci s iniciatívou postaviť železničnú trať až do Stupavy. Železničný úsek Stupava - Devínske Jazero sa sprevádzkoval v roku 1891 a v nasledujúcom roku sa sprevádzkoval úsek z Devínskeho Jazera napojením na trať Devínska Nová Ves - Marchegg.

Jozef Kollár: Stupavka, in: stupava.sk

Kamerové systémy