Vrakuňa - kaplnka sv. Petra a Pavla (1880)

Za Vrakuňou za mostom cez Malý Dunaj postavili v roku 1880 kaplnku sv. Petra a Pavla. V neskoršom období boli jej múry nadstavané pravdepodobne kvôli hrozbe záplav. Pri oprave v roku 2011 sa pod podlahou odkryl murovaný oltár z pôvodnej stavby. Kaplnka bola v minulosti v starostlivosti pani Ambrušovej a rodín Fürstovej, Greschnerovej a Mendelovej, ale po roku 1989 výrazne schátrala. Z jej inventáru sa do nových čias zachovala len drevená socha sv. Jána Nepomuckého a drevené kľačadlo, ktoré boli zreštaurované asi v 90-tych rokoch minulého storočia a uložené vo vrakunskom kostole. Popri nich bývala v interiéri aj kamenná socha Zmŕtvychstalého Krista. Obe sochy boli približne o storočie staršie než kaplnka samotná.
Obnovu kaplnky v roku 2010 naštartoval 17-ročný študent reštaurovania Tomáš Fedas z Vrakune. Pri remeselných prácach mu pomohol starý otec Ivan. Opravili strešnú krytinu, odkvapy, namiesto zničených dverí osadili v apríli nasledujúceho roka novú železnú bránu, ktorú venoval Tomáš zo svojich našetrených peňazí. Do obnovy sa v tom čase už zapojili aj ďalší obyvatelia vrakunskej farnosti. Najväčším donorom obnovy bola rodina Romana Farského, ktorá financovala stavebné a terénne práce. Na jeseň 2011 boli na kaplnke všetky práce ukončené a bol v nej inštalovaný nový obraz apoštolov Petra a Pavla od maliara Dušana Stieranku.

-kah-: Patriot, in: Metropola Vrakuňa 2/2011, str. 8, 9;
-r-: Zachránená pamiatka, in: Metropola Vrakuňa 7/2011, str. 13;
Pozn.: Upresnené podľa informácií od Tomáša Fedasa.

Vrakuňa - misijný kríž (1999)
Vrakuňa - kríž (1904) pri kostole
Vrakuňa - kríž (1898) v chotári
Kamerové systémy