Vajnory - kaplnka sv. Urbana

Kaplnka sv. Urbana stojí na mieste, ktoré bolo celé 19. storočie mimo intravilánu pri ceste do vinohradov. Kaplnka na jej mieste bola zakreslená počas 1. a 2. vojenského mapovania, existovala teda v 2. polovici 18. storočia. Vizitácia z roku 1781 spomína murovanú kaplnku mimo dediny smerom na Raču, ktorú dal postaviť Matúš Fekete. Kaplnka mala byť zasvätená Ježišovi Kristovi. Konali sa pri nej pobožnosti svätenia ozimín vo sviatok sv. Marka, podobne ako pri ďalšej kaplnke na okraji obce. Kaplnka tak bola pravdepodobne len v malej vzdialenosti od kostola dobre dostupná procesii veriacich. Ježišovi Kristovi nie je dnes zasvätená žiadna kaplnka v obci, predpokladáme, že v minulosti prišlo k zmene jej patrocínia v prospech sv. Urbana. Kaplnka bola obnovená v roku 2000, osadili do nej kópiu obrazu sv. Urbana, ktorú vysvätil 4. júna 2000. Originál obrazu uložili na fare.

Michal Slivka: Sakrálne stavby, in: Naše Vajnory, Vajnory 2008, str. 113, 115

Vajnory - lurdská jaskyňa
Vajnory - Krížová cesta
Vajnory - kaplnka sv. Vendelína
Vajnory - sv. Florián (1832)
Vajnory - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Vajnory - misijný kríž
Vajnory - kríž Na Doline
Vajnory - kríž (2007) na cintoríne
Vajnory - kríž (1853) Pri mlyne
Vajnory - kríž (1840) pri kostole
Vajnory - kríž (1835) Pri pastierni
Vajnory - kríž (1811) pod vinohradmi
Vajnory - dvojkríž (1990) pred kostolom

Kamerové systémy