Staré Mesto - Božia muka na Odborárskom námestí

Božia muka na Odborárskom námestí bola podľa Tivadara Ortvaya osadená na pamäť obetí moru z roku 1713. V tej dobe by pomník v tvare gotického pilieru asi nevznikol, tak ho pravdepodobne premiestnili z iného miesta a ide o jeho druhé prípadne až tretie využitie. 
Podľa rôznych domnienok by mohlo ísť o zachránený zvyšok vežovitej stavby preventívne zbúranej za hradbami mesta pri tureckom ohrození v polovici 16. storočia alebo o jednu z odstránených vežičiek kostola klarisiek, poškodeného po zemetrasení v roku 1700.
Podľa viacerých zmienok v literatúre bol na muke v spodnej časti zaznamenaný letopočet 1469. Jej opravy sa mali vykonať v rokoch 1942 a 1999.

Tivadar Ortvay: Ulice a námestia Bartislavy. Nové Mesto - Neustadt - Ujváros, Bratislava 2007, str. 42;
Igor Janota: Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave, Bratislava 2008, str. 12

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole
Kamerové systémy