Rusovce - pohrebná kaplnka na cintoríne

Laura Kászonyi, manželka majiteľa rusovského kaštieľa Huga Henckela von Donnersmarck, dala v roku 1884 postaviť rodinnú pohrebnú kaplnku pri kostolíku sv. Víta. Nový majiteľ kaštieľa gróf Elemér Lónyay dal kaplnku v roku 1908 premiestniť na cintorín. Začiatkom 60-tych rokov minulého storočia boli štyri hroby v kaplnke zrušené a pozostatky zosnulých uložené do spoločného hrobu vedľa kaplnky.

Zuzana Zvarová: Pamiatkové hodnoty Rusoviec, in: Rusovce, Rusovce 1998, str. 52, 59;
Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Rusovce Oroszvár - Karlburg, Bratislava 2007, str. 159

Židovský cintorín, Rusovce
Rusovce - sv. Anton Paduánsky
Rusovce - Panna Mária (1742)
Rusovce - Božia muka (1756)
Rusovce - Trón milosti (1748)
Rusovce - lurdská jaskyňa
Rusovce - kríž (2017) na cintoríne
Rusovce - misijný kríž (2012)
Rusovce - kríž v lesoparku
Rusovce - kríž (1991) v obci
Rusovce - kríž (1745) v obci
Rusovce - kríž pri kostole sv. Víta
Kamerové systémy