Židovský cintorín, Rusovce
Rusovce - sv. Anton Paduánsky
Rusovce - Panna Mária (1742)
Rusovce - Trón milosti (1748)
Rusovce - pohrebná kaplnka na cintoríne
Rusovce - lurdská jaskyňa
Rusovce - kríž (2017) na cintoríne
Rusovce - misijný kríž (2012)
Rusovce - kríž v lesoparku
Rusovce - kríž (1991) v obci
Rusovce - kríž (1745) v obci
Rusovce - kríž pri kostole sv. Víta
Kamerové systémy