Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)

V račianskych vinohradoch stála od nepamäti štíhla kaplnka sv. Urbana v tvare Božej muky. Existovala minimálne od konca 18. storočia, odkedy je na mapách zaznačená nepretržite. Sochu sv. Urbana z jej výklenku ukradli už v 50-tych rokoch minulého storočia. V roku 1993 pod výklenok umiestnili drobnú bronzovú tabuľku s nápisom Sv. Urban oroduj za nás. Začiatkom nového tisícročia bola kaplnka už úplne zanedbaná. Z iniciatívy račianskych vinohradníkov s príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja a Rače v roku 2016 postavili na jej mieste novú kaplnku s nikou pre drobnú sochu sv. Urbana. Murárske práce vykonal Milan Ábel.

Ľudovít Havlovič: Pamätihodnosti, 5. 3. 2007, in: kultura.racan.sk;
Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 124

Kamerové systémy