Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)

V račianskych vinohradoch stála od nepamäti štíhla kaplnka sv. Urbana v tvare Božej muky. Existovala minimálne od konca 18. storočia, odkedy je na mapách zaznačená nepretržite. Sochu sv. Urbana z jej výklenku ukradli už v 50-tych rokoch minulého storočia. V roku 1993 pod výklenok umiestnili drobnú bronzovú tabuľku s nápisom Sv. Urban oroduj za nás. Začiatkom nového tisícročia bola kaplnka už úplne zanedbaná. Z iniciatívy račianskych vinohradníkov s príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja a Rače v roku 2016 postavili na jej mieste novú kaplnku s nikou pre drobnú sochu sv. Urbana. Murárske práce vykonal Milan Ábel.

Ľudovít Havlovič: Pamätihodnosti, 5. 3. 2007, in: kultura.racan.sk;
Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 124

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž
Rača - Jakubcov krížik
Kamerové systémy