Prievoz - kaplnka Panny Márie

Malú kaplnku so sochou Ružencovej Panny Márie neďaleko evanjelického kostola v Prievoze je ťažké nájsť. Podľa internetového zdroja bola socha v jej výklenku nanovo osadená v roku 1994. Kaplnku mala dať postaviť v rodinnej záhrade šťastná manželka vojaka z vďaky za jeho návrat domov. Bola pôvodne mylne informovaná o jeho smrti pri páde lietadla, ale vojak v skutočnosti zmeškal jeho odlet. Kaplnku posvätil administrátor farnosti Ladislav Škoda asi v roku 1945.

História: Božia muka - Panna Mária, in: nasprievoz.sk

Ružinov - Micherova kaplnka vo Vlčom hrdle
Ružinov - kríž na Martinskom cintoríne
Trnávka - misijný kríž
Ružinov - kríž pri letisku
Ružinov - misijný kríž na Miletičovej
Kamerové systémy