Podunajské Biskupice - kaplnka U kormidelníka

Za obcou pri vedľajšej ceste do Rovinky stojí malá kaplnka. Ako oltárny stôl v nej slúži barokový podstavec z drobnej sakrálnej stavby, na ktorom bol podľa tradície umiestnený obraz kormidelníka. Dnes je na ňom osadená drobná socha Panny Márie z novej doby, predošlá sa stala obeťou krádeže. Na podstavci je vytesaný letopočet 1855 a ďalší 1904, uvedený písmenom R. V dobe 1. vojenského mapovania (2. polovica 18. storočia) na tomto mieste stála ešte jednoduchá sakrálna stavba, najskôr drevený kríž. Podľa 3. vojenského mapovania (2. polovica 19. storočia) na mieste už stála drobná kamenná alebo murovaná sakrálna stavba. Nebola to asi ešte kaplnka, ktorú možno postavili v spomenutom roku 1904.
Kaplnku v roku 2015 spolu s dvoma ďalšími kaplnkami v obci altruisticky opravili domáci obyvatelia s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja, za ktorý sa nakúpil sanačný stavebný materiál. Po obnove ju 27. septembra 2015 vysvätil dekan Jozef Vadkerti.

Izabella Jégh: Požehnanie kaplniek v Podunajských Biskupiciach, in: Biskupické noviny 10/2015, str. 12, 13

Podunajské Biskupice - kríž pri kláštore
Podunajské Biskupice - kríž (1946) v Jegeneši
Komárov - kríž (1907)
Komárov - kríž na cintoríne
Podunajské Biskupice - kríže na cintoríne
Podunajské Biskupice - misijný kríž
Podunajské Biskupice - Obrázok na Gajci
Podunajské Biskupice - Panna Mária na Bajdli
Komárov - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie
Podunajské Biskupice - lurdská jaskyňa
Komárov - lurdská jaskyňa

Kamerové systémy