Podunajské Biskupice - kaplnka sv. Rozálie (1723)

Z vďaky za ukončenie morovej epidémie bola v roku 1723 postavená kaplnka sv. Rozálie na okraji obce. Rok postavenia je známy z nápisu na oltárnom obraze kaplnky, ktorý je dnes umiestnený v kostole sv. Mikuláša. Namiesto neho v kaplnke zhotovil fresku sv. Rozálie maliar Jozef Nagy v roku 1995.
Kaplnka bola v roku 2015 spolu s dvoma ďalšími kaplnkami altruisticky opravená domácimi obyvateľmi s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja, za ktorý sa nakúpil sanačný stavebný materiál. Po obnove ju 27. septembra 2015 vysvätil dekan Jozef Vadkerti.

Izabella Jégh: Požehnanie kaplniek v Podunajských Biskupiciach, in: Biskupické noviny 10/2015, str. 12, 13

Podunajské Biskupice - kríž pri kláštore
Podunajské Biskupice - kríž (1946) v Jegeneši
Komárov - kríž (1907)
Komárov - kríž na cintoríne
Podunajské Biskupice - kríže na cintoríne
Podunajské Biskupice - misijný kríž
Komárov - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie
Podunajské Biskupice - kaplnka U kormidelníka
Podunajské Biskupice - Obrázok na Gajci
Podunajské Biskupice - Panna Mária na Bajdli
Podunajské Biskupice - lurdská jaskyňa
Komárov - lurdská jaskyňa
Kamerové systémy