Podunajské Biskupice - kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Ulici Padlých hrdinov bola postavená v roku 1880 na kraji obce na mieste staršej sakrálnej stavby. Je v nej osadený oltárny obraz Panny Márie zo 60-tych rokoch minulého storočia, ktorého autorom je maliar Jozef Nagy. V roku 2023 bola kaplnka zrenovovaná nákladom farnosti s prispením veriacich. Barokový rám obrazu zreštauroval Edmund Kele. Obnovenú kaplnku 1. mája 2023 požehnal dekan farnosti Jozef Vadkerti a odslúžila sa v nej svätá omša.

Izabella Jégh: Obnovená kaplnka Panny Márie, in: Biskupické noviny, máj/2023, str. 11

Podunajské Biskupice - kríž pri kláštore
Podunajské Biskupice - kríž (1946) v Jegeneši
Komárov - kríž (1907)
Komárov - kríž na cintoríne
Podunajské Biskupice - kríže na cintoríne
Podunajské Biskupice - misijný kríž
Komárov - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie
Podunajské Biskupice - kaplnka U kormidelníka
Podunajské Biskupice - Obrázok na Gajci
Podunajské Biskupice - Panna Mária na Bajdli
Podunajské Biskupice - lurdská jaskyňa
Komárov - lurdská jaskyňa
Kamerové systémy